De basisprincipes van het sjamanisme zijn oud. Maar de verschillende manieren waarop ze worden toegepast zijn nog volop in ontwikkeling. Het woord sjamanisme wordt voor veel verschillende praktijken gebruikt; de term is hetzelfde. 

Het woord sjamanisme komt oorspronkelijk uit het Tunguz, een taal die door verschillende traditionele nomadische volken in Siberie wordt gesproken. Het betekent de Extatische. Een sjamaan wordt extatisch genoemd omdat hij zichzelf onder het geluid van een trommel of ratel in trance danst. Het traditionele sjamanisme is geen georganiseerde godsdienst, maar een systeem van opvattingen en technieken dat per cultuur verschilt. 

De weg van het sjamanisme volgen staat voor iedereen open, maar het pad van de sjamaan wordt traditioneel alleen door een enkeling betreedt. Traditionele sjamanen zeggen dat ieder mens een speciaal medicijn, een talent of gift, in de wereld brengt. Volgens hen heeft iedereen de taak en het recht om die persoonlijke kwaliteit tot ontwikkeling te brengen. Iedereen kan daarbij rekeningen op steun van de krachten uit andere realiteiten. Sjamanisme beoefenen maakt je geen sjamaan, maar stelt je wel in staat die steun te ontvangen.

(bron: handboek van sjamanisme Daan van Kampenhout)