Litha – 21 juni De zon staat op deze dag op haar hoogste punt. De langste dag en de kortste nacht zijn bereikt. Het is een vreugdefeest, waarop wensen van iedere aard geuit worden en verhoord worden.  Met Litha bereikt alles een hoogtepunt,alles om ons heen is groen. Het is […]

Ostara – 21 maart Ostara is een Godin van het Lente seizoen. Zij symboliseert de overwinning van het licht en het aanbreken van de vruchtbare periode: Lente. Haar naam slaat dan ook op het Oosten, de richting waar het licht, de zon vandaan komt. Ostara is de Godin van de stralende morgen, het stijgende […]

Imbolc – 2 februari Het feest van de bevruchting van de aarde in het nieuwe zonnejaar. Net als het Winterfeest (begin van de winter, Samhain) wordt Imbolc gewoonlijk met de Kelten verbonden, terwijl het in wezen een veel bredere basis heeft en teruggaat op een ploeg-, zaai- en reinigingsfeest dat […]

Yule – 21 december De duisternis heeft op deze dag haar grootste macht over het licht bereikt; het is de langste nacht van het jaar. Dat betekent echter ook dat het vanaf nu weer de goede kant op gaat. Het licht en de zon worden sterker en overwinnen de duisternis. […]